AMPARIBE

21  Enfants parrainés

.

.

Joseph

Edith

Angelina

Josselyn avec sa maman

Alicia avec sa maman

Sitrika avec sa maman

 

Orea avec sa maman

Marina avec sa maman

 

Euromelyne

Gabriella

Sonia

Jean Pierre avec sa maman

 

Lovasoa Niaina

Tsilavina

Mendrina avec sa maman

 

Diamondra avec sa maman

 

 Jean Solo avec sa maman

Marcelin avec sa maman

Herimenda avec sa maman

 

Alexi avec sa maman